Klasy podatkowe mają wpływ na odciągany co miesiąc podatek Lohnsteuer. Którą klasę podatkową powinienem mieć i czy mogę ją zmienić to częste pytanie płatników podatku czyli osób zatrudnionych. 

1. klasa podatkowa

Pierwszą klasą podatkową objęte są osoby pracujące, stanu wolnego, rozwiedzeni, jak również osoby zatrudnione, których współmałżonek żyje za granicą lub osoby żyjące w trwałej separacji. Od 2015 roku do klasy tej zaliczają się również osoby owdowiałe, których małżonek zmarł przed 1. stycznia 2014.

Do pierwszej klasy podatkowej należą również osoby zatrudnione, które w stopniu ograniczonym podlegają podatkowi dochodowemu oraz żyjące w zarejestrowanym związku partnerskim.

2. klasa podatkowa

Druga klasa podatkowa obowiązuje osoby wymienione w pierwszej klasie podatkowej, którym dodatkowo należą się świadczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko. Warunkiem przyznania świadczenia jest to, że osoba zatrudniona żyje samotnie i wychowuje przynajmniej jedno dziecko, które zameldowane jest pod jego stałym lub tymczasowym adresem oraz na którym przysługuje zasiłek rodzinny (Kindergeld) lub kwota wolna od podatku.

Jeśli dziecko zameldowane jest u więcej niż jednej osoby, świadczenia należą się z reguły tej osobie wychowującej dziecko, która otrzymuje na nie kwotę wolną od podatku.

Jeśli osoba zatrudniona żyje w konkubinacie lub w zarejestrowanym związku partnerskim świadczenia odciążające nie zostają udzielone.

To samo obowiązuje, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe z drugą pełnoletnią osobą, której nie należą się ani zasiłek rodzinny, ani kwota wolna od podatku na dziecko.

3. klasa podatkowa

Trzecia klasa podatkowa obowiązuje zatrudnione osoby żyjące w związkach małżeńskich, jeśli oboje małżonkowie żyją w kraju, nie żyją na stałe w separacji oraz jeśli małżonek osoby zatrudnionej nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia  lub otrzymuje wynagrodzenie i zaliczany

zostaje do piątej klasy podatkowej.

Osoby owdowiałe należą do 3. klasy podatkowej, jeśli małżonek zmarł po 31. Grudnia 2011 a oboje  małżonkowie nie żyli w separacji i w dniu śmierci mieszkali w kraju.

4. klasa podatkowa

Do czwartej grupy podatkowej należą zatrudnione osoby w związkach małżeńskich, gdzie oboje małżonkowie otrzymują wynagrodzenie, mieszkają w kraju i nie żyją w trwałej separacji.

5. klasa podatkowa

Piąta klasa podatkowa obowiązuje osoby żyjące w związkach małżeńskich z 4. klasy podatkowej, jeśli jeden z małżonków na wniosek obojga zaliczany jest do 3. klasy podatkowej. Ten rodzaj klasy podatkowej stosuje się w przypadku osób, które mają różne od siebie wysokości przychodów.

6. klasa podatkowa

Szósta klasa podatkowa obowiązuje dla osób zatrudnionych, które otrzymują wynagrodzenie od kilku pracodawców.

Odtrącenie podatku od wynagrodzenia według 6. klasy podatkowej powinno zostać przedsięwzięte przez pracodawcę od którego otrzymuje się niższe wynagrodzenie (odliczając ewentualne kwoty wolne od podatku).

Wybór klas podatkowych w przypadku małżeństw

Jeżeli również współmałżonek otrzymuje wynagrodzenie, powinni Państwo wiedzieć, że małżeństwa rozliczane są wspólnie, ponieważ jest to korzystniejsze. Przy odciąganiu podatków musi jednak zostać przedstawione własne wynagrodzenie.  Wynagrodzenie obu współmałżonków może zostać rozliczone wspólnie dopiero po upływie roku. Dopiero wtedy wynika słuszny podatek roczny.

Dlatego też często nie da się uniknąć tego, że w ciągu roku kalendarzowego zostaje potrącone za dużo lub za mało podatku dochodowego.  Aby przybliżyć się jak najbardziej do wyniku rocznego, małżeństwa mają poniższe kombinacje klas podatkowych do wyboru:

Kombinacje klas podatkowych

Kombinacja 4/4 (reguła ustawowa) – wychodzi z założenia, że małżonkowi zarabiają po równo.

Kombinacja 3/5 – zorganizowana jest w ten sposób, że suma składek potrącanego podatku jest zbliżona do ich wspólnego podatku rocznego, jeśli jeden z małżonków w 3. klasie podatkowej  osiąga około 60% a drugi z małżonków w 5. klasie podatkowej osiąga około 40% wspólnych dochodów.

To sprowadza się do tego, że odtrącenie podatków w przypadku piątej klasy podatkowej jest stosunkowo większe niż w przypadku klasy trzeciej i czwartej.

To opiera się na tym, że w piątej klasie podatkowej uznawana jako minimum egzystencjalne podstawowa kwota wolna od podatku nie jest brana pod uwagę, za to w trzeciej klasie podatkowej bierze się ja pod uwagę podwójnie.

Jeżeli stosunek rzeczywistych przychodów nie odpowiada założeniom 60:40 może dojść do nadpłaty podatkowej.  Z tego powodu w kombinacja klasowej 3/5 istnieje obowiązek oddania zeznania podatkowego

NASI DORADCY

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
PRO-EXPERT
Eliza Tutak - Lubieńska

tel. 015218542488

lubienska@proexpert-de.com

PRO-EXPERT
Martyna Orłowska

tel. 01713405874

orlowska@proexpert-de.com

PRO-EXPERT
Ewelina Szcześniewska

tel. 015738137989

szczesniewska@proexpert-de.com